KLAUZULA INFORMACYJNA - ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STATIM PIOTR WYPIJEWSKI, ul. Głogowska 3, 01-743 Warszawa, NIP: 584-095-57-84, REGON: 011173829, adres e-mail: info@serweryit.pl (dalej jako „ADO”).
 2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie przygotowania oferty, wykonania umowy sprzedaży oraz w celach marketingowych zostały pozyskane ze strony internetowej poprzez bezpośrednie wypełnienie formularza przez osobę zgłaszającą.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 pkt 6 RODO.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie STATIM PIOTR WYPIJEWSKI, ul. Głogowska 3, 01-743 Warszawa, NIP: 584-095-57-84, REGON: 011173829 oraz STATIM INTEGRATOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, 01-743 Warszawa, ul. Głogowska 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000478778, NIP: 5252566086, REGON: 146897050.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez do czasu wykonania umowy oraz dochodzenia roszczeń z w/w umowy.
 7. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.
 8. z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych.
 9. w dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
 11. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne oraz jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy oraz działań marketingowych.
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.